Ô nhiễm không khí tại Denizli2: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Denizli2: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Denizli2
-
no data
Đã cập nhật t5, 2 tháng 7 2020
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM10 AQI
-Denizli2, Turkey PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.5161
O3 AQI
-Denizli2, Turkey O3 (Ô-zôn) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2945
NO2 AQI
-Denizli2, Turkey NO2 (Khí NO2) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.210
SO2 AQI
-Denizli2, Turkey SO2 (Khí SO2) measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.214
Nhiệt độ.
-Denizli2, Turkey t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2238
Áp suất không khí
-Denizli2, Turkey p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).957962
Độ ẩm
-Denizli2, Turkey h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1245
Gió
-Denizli2, Turkey w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).13

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Denizli2, Turkey no data - t5, 2 tháng 7 2020 01:00

Air Quality Data provided by the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (havaizleme.gov.tr)

Note that the measurements for PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) and SO2 (Khí SO2) are taken from the station Bayramyeri and the measurements for O3 (Ô-zôn) and NO2 (Khí NO2) are taken from the station Seyyar 2

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.