Ô nhiễm không khí tại Elazig: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Elazig: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Elazig
50
Tốt
Cập nhật ngày thứ Bảy 2
Nhiệt độ.: 0°C
Current48 giờ quaMinMax
PM10 AQI
50Elazig, Turkey PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp))  measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.3750
SO2 AQI
6Elazig, Turkey SO2 (Khí SO2)  measured by Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı).
Values are converted to the US EPA AQI standard.311
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
0Elazig, Turkey  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-212
Áp suất không khí
1025Elazig, Turkey  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10231027
Độ ẩm
100Elazig, Turkey  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).43100
Gió
3Elazig, Turkey  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).14

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Elazig, Turkey Tốt - t7, 2 tháng 12 2023 02:00

Air Quality Data provided by the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.