Ô nhiễm không khí tại Hanbei road, Tianjin: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Hanbei road, Tianjin: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Hanbei road, Tianjin
102
Không tốt
cho người nhạy cảm
Cập nhật ngày thứ Sáu 20
Nhiệt độ.: 1°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
102Hanbei road, Tianjin PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Tianjin Environmental Monitoring Center (天津市环境监测中心)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.30102
PM10 AQI
58Hanbei road, Tianjin PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Tianjin Environmental Monitoring Center (天津市环境监测中心)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1158
NO2 AQI
30Hanbei road, Tianjin NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Tianjin Environmental Monitoring Center (天津市环境监测中心)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.430
SO2 AQI
3Hanbei road, Tianjin SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Tianjin Environmental Monitoring Center (天津市环境监测中心)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.213
CO AQI
5Hanbei road, Tianjin CO (Khí CO) measured by :
 • Tianjin Environmental Monitoring Center (天津市环境监测中心)
 • China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.25
Nhiệt độ.
1Hanbei road, Tianjin t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-74
Áp suất không khí
1027Hanbei road, Tianjin p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10271037
Độ ẩm
31Hanbei road, Tianjin h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2147
Gió
2Hanbei road, Tianjin w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).17

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Hanbei road, Tianjin: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.