Ô nhiễm không khí tại White Elephant Park, Yala: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của White Elephant Park, Yala: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực White Elephant Park, Yala
43
Tốt
Cập nhật ngày thứ Sáu 22
Nhiệt độ.: 24°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
43White Elephant Park, Yala, Thailand PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.2056
PM10 AQI
22White Elephant Park, Yala, Thailand PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.1128
O3 AQI
6White Elephant Park, Yala, Thailand O3 (Ô-zôn) measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.06
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
24White Elephant Park, Yala, Thailand t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2429
Áp suất không khí
1008White Elephant Park, Yala, Thailand p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10041009
Độ ẩm
97White Elephant Park, Yala, Thailand h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).8198
Gió
2White Elephant Park, Yala, Thailand w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).22
Rain
5White Elephant Park, Yala, Thailand r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).199

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí White Elephant Park, Yala, Thailand Tốt - t6, 1 tháng 12 2023 22:00

Air Quality Data provided by the Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department. (aqmthai.com)

Note that the measurements for PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) and PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) are taken from the station TH:สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.