Ô nhiễm không khí tại Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok
165
Có hại
cho sức khỏe
Cập nhật ngày thứ Tư 2
Nhiệt độ.: 25°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
165Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok, Thailand PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.68165
PM10 AQI
-Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok, Thailand PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp))  measured by Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department..
Values are converted to the US EPA AQI standard.4454
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
25Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok, Thailand  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2531
Áp suất không khí
1012Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok, Thailand  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10111016
Độ ẩm
76Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok, Thailand  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5396
Gió
5Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok, Thailand  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).110

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok, Thailand Có hại cho sức khỏe - t4, 29 tháng 11 2023 02:00

Air Quality Data provided by the Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department. (aqmthai.com)

Note that the measurement for and PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) are taken from the station Thonburi Power Sub-Station, Bangkok

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.