Ô nhiễm không khí tại Toufen: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Toufen: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Toufen
57
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Bảy 6
Nhiệt độ.: 17°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
57Toufen, Taiwan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網).
Values are converted to the US EPA AQI standard.572
PM10 AQI
18Toufen, Taiwan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網).
Values are converted to the US EPA AQI standard.737
O3 AQI
29Toufen, Taiwan O3 (Ô-zôn) measured by TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1644
NO2 AQI
5Toufen, Taiwan NO2 (Khí NO2) measured by TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網).
Values are converted to the US EPA AQI standard.417
SO2 AQI
3Toufen, Taiwan SO2 (Khí SO2) measured by TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網).
Values are converted to the US EPA AQI standard.13
CO AQI
3Toufen, Taiwan CO (Khí CO) measured by TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網).
Values are converted to the US EPA AQI standard.35
Nhiệt độ.
17Toufen, Taiwan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1623
Áp suất không khí
1020Toufen, Taiwan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10171021
Độ ẩm
81Toufen, Taiwan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).6692
Gió
2Toufen, Taiwan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).26

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Toufen, Taiwan Trung bình - t7, 2 tháng 12 2023 06:00

Air Quality Data provided by TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網) (epa.gov.tw)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.