Ô nhiễm không khí tại San Julian, Muskiz, País Vasco: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của San Julian, Muskiz, País Vasco: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực San Julian, Muskiz, País Vasco
17
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 0
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM10 AQI
13San Julian, Muskiz, País Vasco, Spain PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco.
Values are converted to the US EPA AQI standard.730
O3 AQI
17San Julian, Muskiz, País Vasco, Spain O3 (Ô-zôn) measured by Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco.
Values are converted to the US EPA AQI standard.533
NO2 AQI
8San Julian, Muskiz, País Vasco, Spain NO2 (Khí NO2) measured by Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco.
Values are converted to the US EPA AQI standard.19
SO2 AQI
3San Julian, Muskiz, País Vasco, Spain SO2 (Khí SO2) measured by Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco.
Values are converted to the US EPA AQI standard.13
Nhiệt độ.
12San Julian, Muskiz, País Vasco, Spain t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).815
Áp suất không khí
1008San Julian, Muskiz, País Vasco, Spain p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10081016
Độ ẩm
93San Julian, Muskiz, País Vasco, Spain h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).7793
Gió
0San Julian, Muskiz, País Vasco, Spain w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).07

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí San Julian, Muskiz, País Vasco, Spain Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 00:00

Air Quality Data provided by the Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco (euskadi.eus)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.