Ô nhiễm không khí tại Europa, Bilbao, País Vasco: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Europa, Bilbao, País Vasco: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Europa, Bilbao, País Vasco
17
Tốt
Cập nhật ngày thứ Ba 8
Nhiệt độ.: 13°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
17Europa, Bilbao, País Vasco, Spain PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.982
PM10 AQI
5Europa, Bilbao, País Vasco, Spain PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.334
O3 AQI
11Europa, Bilbao, País Vasco, Spain O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.125
NO2 AQI
19Europa, Bilbao, País Vasco, Spain NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.320
SO2 AQI
4Europa, Bilbao, País Vasco, Spain SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.37
Nhiệt độ.
13Europa, Bilbao, País Vasco, Spain t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).715
Áp suất không khí
1013Europa, Bilbao, País Vasco, Spain p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10131018
Độ ẩm
100Europa, Bilbao, País Vasco, Spain h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).56100
Gió
2Europa, Bilbao, País Vasco, Spain w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).15

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Europa, Bilbao, País Vasco, Spain Tốt - t3, 28 tháng 11 2023 08:00

Air Quality Data provided by the Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco (euskadi.eus) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.