Ô nhiễm không khí tại Barcelona (Parc Vall d'Hebrón), Catalunya: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Barcelona (Parc Vall d'Hebrón), Catalunya: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Barcelona (Parc Vall d'Hebrón), Catalunya
42
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 3
Nhiệt độ.: 12°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
42Barcelona (Parc Vall d Hebrón), Catalunya, Spain PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.2570
PM10 AQI
20Barcelona (Parc Vall d Hebrón), Catalunya, Spain PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1945
O3 AQI
11Barcelona (Parc Vall d Hebrón), Catalunya, Spain O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.825
NO2 AQI
2Barcelona (Parc Vall d Hebrón), Catalunya, Spain NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.232
SO2 AQI
1Barcelona (Parc Vall d Hebrón), Catalunya, Spain SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.11
CO AQI
0Barcelona (Parc Vall d Hebrón), Catalunya, Spain CO (Khí CO) measured by :
 • Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
12Barcelona (Parc Vall d Hebrón), Catalunya, Spain t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1015
Áp suất không khí
1012Barcelona (Parc Vall d Hebrón), Catalunya, Spain p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10081016
Độ ẩm
88Barcelona (Parc Vall d Hebrón), Catalunya, Spain h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5888
Gió
0Barcelona (Parc Vall d Hebrón), Catalunya, Spain w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).012

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Barcelona (Parc Vall d'Hebrón), Catalunya, Spain Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 03:00

Air Quality Data provided by the Medi Ambient. Generalitat de Catalunya (www20.gencat.cat) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)

Note that the measurement for and PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) are taken from the station Barcelona (Palau Reial), Catalunya

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.