Ô nhiễm không khí tại Jinamar fase 3, Canarias: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Jinamar fase 3, Canarias: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Jinamar fase 3, Canarias
31
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 15
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
5Jinamar fase 3, Canarias, Spain PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad - Gobierno de Canarias
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.538
PM10 AQI
9Jinamar fase 3, Canarias, Spain PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad - Gobierno de Canarias
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.267
O3 AQI
31Jinamar fase 3, Canarias, Spain O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad - Gobierno de Canarias
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.536
NO2 AQI
4Jinamar fase 3, Canarias, Spain NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad - Gobierno de Canarias
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.327
SO2 AQI
-Jinamar fase 3, Canarias, Spain SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad - Gobierno de Canarias
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.23
CO AQI
-Jinamar fase 3, Canarias, Spain CO (Khí CO) measured by :
 • Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad - Gobierno de Canarias
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
23Jinamar fase 3, Canarias, Spain t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1823
Áp suất không khí
1008Jinamar fase 3, Canarias, Spain p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10081015
Độ ẩm
56Jinamar fase 3, Canarias, Spain h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5679
Gió
4Jinamar fase 3, Canarias, Spain w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).24

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Jinamar fase 3, Canarias, Spain Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 15:00

Air Quality Data provided by the Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad - Gobierno de Canarias (gobiernodecanarias.org) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.