Ô nhiễm không khí tại Bedfordview-NAQI, City of Ekurhuleni: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Bedfordview-NAQI, City of Ekurhuleni: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Bedfordview-NAQI, City of Ekurhuleni
-
no data
Đã cập nhật t3, 28 tháng 3 2023
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Bedfordview-NAQI, City of Ekurhuleni, South Africa PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by South African Air Quality Information System - SAAQIS.
Values are converted to the US EPA AQI standard.40127
PM10 AQI
-Bedfordview-NAQI, City of Ekurhuleni, South Africa PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by South African Air Quality Information System - SAAQIS.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1963
SO2 AQI
-Bedfordview-NAQI, City of Ekurhuleni, South Africa SO2 (Khí SO2) measured by South African Air Quality Information System - SAAQIS.
Values are converted to the US EPA AQI standard.214
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Bedfordview-NAQI, City of Ekurhuleni, South Africa t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1524
Độ ẩm
-Bedfordview-NAQI, City of Ekurhuleni, South Africa h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4685
Gió
-Bedfordview-NAQI, City of Ekurhuleni, South Africa w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).18

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Bedfordview-NAQI, City of Ekurhuleni, South Africa no data - t2, 27 tháng 3 2023 18:00

Air Quality Data provided by the South African Air Quality Information System - SAAQIS (saaqis.environment.gov.za)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.