Ô nhiễm không khí tại Shinagawa: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Shinagawa: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Shinagawa
19
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 10
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
1Shinagawa PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.168
PM10 AQI
14Shinagawa PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.622
O3 AQI
19Shinagawa O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.242
NO2 AQI
17Shinagawa NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.643
SO2 AQI
2Shinagawa SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.23
CO AQI
6Shinagawa CO (Khí CO) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.36
Nhiệt độ.
12Shinagawa t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1023
Áp suất không khí
1011Shinagawa p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10011016
Độ ẩm
53Shinagawa h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3264
Gió
1Shinagawa w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).06
Rain
-Shinagawa r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Shinagawa Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 10:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局) (kankyo.metro.tokyo.lg.jp)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.