Ô nhiễm không khí tại Putuo Monitoring Station: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Putuo Monitoring Station: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Putuo Monitoring Station
38
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 5
Nhiệt độ.: 9°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
38Putuo Monitoring Station, Shanghai PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.25168
PM10 AQI
24Putuo Monitoring Station, Shanghai PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.24104
O3 AQI
24Putuo Monitoring Station, Shanghai O3 (Ô-zôn) measured by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.146
NO2 AQI
8Putuo Monitoring Station, Shanghai NO2 (Khí NO2) measured by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.833
SO2 AQI
2Putuo Monitoring Station, Shanghai SO2 (Khí SO2) measured by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.27
CO AQI
6Putuo Monitoring Station, Shanghai CO (Khí CO) measured by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.613
Nhiệt độ.
9Putuo Monitoring Station, Shanghai t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).922
Áp suất không khí
1031Putuo Monitoring Station, Shanghai p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10201031
Độ ẩm
66Putuo Monitoring Station, Shanghai h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3384
Gió
7Putuo Monitoring Station, Shanghai w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).19

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Putuo Monitoring Station: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.