Ô nhiễm không khí tại Hongkou Liangcheng: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Hongkou Liangcheng: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Hongkou Liangcheng
78
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Bảy 0
Nhiệt độ.: 5°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
78Hongkou Liangcheng, Shanghai PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.42112
PM10 AQI
45Hongkou Liangcheng, Shanghai PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2356
O3 AQI
11Hongkou Liangcheng, Shanghai O3 (Ô-zôn) measured by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.626
NO2 AQI
27Hongkou Liangcheng, Shanghai NO2 (Khí NO2) measured by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.832
SO2 AQI
4Hongkou Liangcheng, Shanghai SO2 (Khí SO2) measured by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.37
CO AQI
7Hongkou Liangcheng, Shanghai CO (Khí CO) measured by Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心).
Values are converted to the US EPA AQI standard.512
Nhiệt độ.
5Hongkou Liangcheng, Shanghai t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).311
Áp suất không khí
1031Hongkou Liangcheng, Shanghai p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10301034
Độ ẩm
52Hongkou Liangcheng, Shanghai h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2271
Gió
1Hongkou Liangcheng, Shanghai w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).08

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Hongkou Liangcheng: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.