Ô nhiễm không khí tại Fènghuáng shān, Zibo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Fènghuáng shān, Zibo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Fènghuáng shān, Zibo
134
Không tốt
cho người nhạy cảm
Cập nhật ngày thứ Bảy 8
Nhiệt độ.: -4°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
134Fènghuáng shān, Zibo, Shandong PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.21168
PM10 AQI
66Fènghuáng shān, Zibo, Shandong PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.3595
O3 AQI
18Fènghuáng shān, Zibo, Shandong O3 (Ô-zôn) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.328
NO2 AQI
18Fènghuáng shān, Zibo, Shandong NO2 (Khí NO2) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.638
SO2 AQI
8Fènghuáng shān, Zibo, Shandong SO2 (Khí SO2) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.223
CO AQI
0Fènghuáng shān, Zibo, Shandong CO (Khí CO) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
-4Fènghuáng shān, Zibo, Shandong t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-56
Áp suất không khí
989Fènghuáng shān, Zibo, Shandong p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).989998
Độ ẩm
61Fènghuáng shān, Zibo, Shandong h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2063
Gió
2Fènghuáng shān, Zibo, Shandong w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).14
Rain
-Fènghuáng shān, Zibo, Shandong r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Fènghuáng shān, Zibo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.