Ô nhiễm không khí tại Zhucheng Technical School, Zhucheng: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Zhucheng Technical School, Zhucheng: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Zhucheng Technical School, Zhucheng
72
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Tư 20
Nhiệt độ.: -1°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
72Zhucheng Technical School, Zhucheng, Shandong PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.9192
PM10 AQI
33Zhucheng Technical School, Zhucheng, Shandong PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.16109
O3 AQI
17Zhucheng Technical School, Zhucheng, Shandong O3 (Ô-zôn) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.330
NO2 AQI
17Zhucheng Technical School, Zhucheng, Shandong NO2 (Khí NO2) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.535
SO2 AQI
4Zhucheng Technical School, Zhucheng, Shandong SO2 (Khí SO2) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.27
CO AQI
0Zhucheng Technical School, Zhucheng, Shandong CO (Khí CO) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
-1Zhucheng Technical School, Zhucheng, Shandong t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-17
Áp suất không khí
1034Zhucheng Technical School, Zhucheng, Shandong p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10211034
Độ ẩm
50Zhucheng Technical School, Zhucheng, Shandong h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2693
Gió
6Zhucheng Technical School, Zhucheng, Shandong w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).111

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Zhucheng Technical School, Zhucheng: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.