Ô nhiễm không khí tại Jingouzhai, Zhifu District: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Jingouzhai, Zhifu District: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Jingouzhai, Zhifu District
28
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 15
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
25Jingouzhai, Zhifu District, Shandong PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.563
PM10 AQI
19Jingouzhai, Zhifu District, Shandong PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.526
O3 AQI
28Jingouzhai, Zhifu District, Shandong O3 (Ô-zôn) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.931
NO2 AQI
5Jingouzhai, Zhifu District, Shandong NO2 (Khí NO2) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.115
SO2 AQI
3Jingouzhai, Zhifu District, Shandong SO2 (Khí SO2) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
CO AQI
0Jingouzhai, Zhifu District, Shandong CO (Khí CO) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
11Jingouzhai, Zhifu District, Shandong t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).614
Áp suất không khí
1014Jingouzhai, Zhifu District, Shandong p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10141021
Độ ẩm
81Jingouzhai, Zhifu District, Shandong h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4793
Gió
6Jingouzhai, Zhifu District, Shandong w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).06

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Jingouzhai, Zhifu District: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.