Ô nhiễm không khí tại Yucheng District Government, Wucheng District: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Yucheng District Government, Wucheng District: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Yucheng District Government, Wucheng District
157
Có hại
cho sức khỏe
Cập nhật ngày thứ Bảy 8
Nhiệt độ.: -4°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
157Yucheng District Government, Wucheng District, Shandong PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.50170
PM10 AQI
81Yucheng District Government, Wucheng District, Shandong PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2593
O3 AQI
3Yucheng District Government, Wucheng District, Shandong O3 (Ô-zôn) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.227
NO2 AQI
25Yucheng District Government, Wucheng District, Shandong NO2 (Khí NO2) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.638
SO2 AQI
7Yucheng District Government, Wucheng District, Shandong SO2 (Khí SO2) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.515
CO AQI
0Yucheng District Government, Wucheng District, Shandong CO (Khí CO) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
-4Yucheng District Government, Wucheng District, Shandong t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-45
Áp suất không khí
1024Yucheng District Government, Wucheng District, Shandong p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10241033
Độ ẩm
53Yucheng District Government, Wucheng District, Shandong h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2453
Gió
1Yucheng District Government, Wucheng District, Shandong w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).14
Rain
-Yucheng District Government, Wucheng District, Shandong r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).0100

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Yucheng District Government, Wucheng District: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.