Ô nhiễm không khí tại Sewage treatment plant, Jining: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Sewage treatment plant, Jining: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Sewage treatment plant, Jining
50
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 22
Nhiệt độ.: 1°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
50Sewage treatment plant, Jining, Shandong PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.9170
PM10 AQI
28Sewage treatment plant, Jining, Shandong PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2393
O3 AQI
16Sewage treatment plant, Jining, Shandong O3 (Ô-zôn) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.329
NO2 AQI
13Sewage treatment plant, Jining, Shandong NO2 (Khí NO2) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.737
SO2 AQI
4Sewage treatment plant, Jining, Shandong SO2 (Khí SO2) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.28
CO AQI
0Sewage treatment plant, Jining, Shandong CO (Khí CO) measured by Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅).
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
1Sewage treatment plant, Jining, Shandong t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).011
Áp suất không khí
1029Sewage treatment plant, Jining, Shandong p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10151029
Độ ẩm
30Sewage treatment plant, Jining, Shandong h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2381
Gió
3Sewage treatment plant, Jining, Shandong w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).16
Rain
-Sewage treatment plant, Jining, Shandong r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).0100

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Sewage treatment plant, Jining: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.