Ô nhiễm không khí tại Rotterdam: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Rotterdam: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Rotterdam
34
Tốt
Cập nhật ngày thứ Ba 23
Nhiệt độ.: 5°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
34Rotterdam PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.
Values are converted to the US EPA AQI standard.859
PM10 AQI
11Rotterdam PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.
Values are converted to the US EPA AQI standard.621
O3 AQI
-Rotterdam O3 (Ô-zôn) measured by RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1528
NO2 AQI
11Rotterdam NO2 (Khí NO2) measured by RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.
Values are converted to the US EPA AQI standard.234
Nhiệt độ.
5Rotterdam t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).18
Áp suất không khí
1004Rotterdam p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9921028
Độ ẩm
80Rotterdam h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).63100
Gió
3Rotterdam w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).17

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Rotterdam Tốt - t3, 28 tháng 11 2023 23:00

Air Quality Data provided by RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (luchtmeetnet.nl)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.