Ô nhiễm không khí tại Str. P-ţa Independenţei, Brăila: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Str. P-ţa Independenţei, Brăila: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Str. P-ţa Independenţei, Brăila
-
no data
Đã cập nhật t6, 9 tháng 12 2022
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM10 AQI
-Str. P-ţa Independenţei, Brăila, Romania PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by ANPM - Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (Romanian National Environmental Protection Agency).
Values are converted to the US EPA AQI standard.47
NO2 AQI
-Str. P-ţa Independenţei, Brăila, Romania NO2 (Khí NO2) measured by ANPM - Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (Romanian National Environmental Protection Agency).
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Str. P-ţa Independenţei, Brăila, Romania t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).58
Áp suất không khí
-Str. P-ţa Independenţei, Brăila, Romania p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10131016
Độ ẩm
-Str. P-ţa Independenţei, Brăila, Romania h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).8598
Gió
-Str. P-ţa Independenţei, Brăila, Romania w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).14
Rain
-Str. P-ţa Independenţei, Brăila, Romania r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).99100

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Str. P-ţa Independenţei, Brăila, Romania no data - t6, 9 tháng 12 2022 14:00

Air Quality Data provided by ANPM - Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (Romanian National Environmental Protection Agency) (calitateaer.ro)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.