Ô nhiễm không khí tại Ottawa: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Ottawa: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Ottawa
22
Tốt
Cập nhật ngày thứ Ba 19
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
13Ottawa PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Air Quality Ontario - the Ontario Ministry of the Environment and Climate Change.
Values are converted to the US EPA AQI standard.553
O3 AQI
22Ottawa O3 (Ô-zôn) measured by Air Quality Ontario - the Ontario Ministry of the Environment and Climate Change.
Values are converted to the US EPA AQI standard.529
NO2 AQI
2Ottawa NO2 (Khí NO2) measured by Air Quality Ontario - the Ontario Ministry of the Environment and Climate Change.
Values are converted to the US EPA AQI standard.022
SO2 AQI
-Ottawa SO2 (Khí SO2) measured by Air Quality Ontario - the Ontario Ministry of the Environment and Climate Change.
Values are converted to the US EPA AQI standard.05
CO AQI
-Ottawa CO (Khí CO) measured by Air Quality Ontario - the Ontario Ministry of the Environment and Climate Change.
Values are converted to the US EPA AQI standard.15
Nhiệt độ.
-5Ottawa t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-195
Áp suất không khí
1010Ottawa p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9911032
Độ ẩm
71Ottawa h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4793
Gió
3Ottawa w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).06

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Ottawa Tốt - t3, 28 tháng 11 2023 19:00

Air Quality Data provided by Air Quality Ontario - the Ontario Ministry of the Environment and Climate Change (airqualityontario.com)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.