Ô nhiễm không khí tại Bangelokka, Drammen, Norway: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Bangelokka, Drammen, Norway: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Bangelokka, Drammen, Norway
-
no data
Đã cập nhật t4, 28 tháng 9 2022
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM10 AQI
-Bangelokka, Drammen, Norway, Norway PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp))  measured by NILU - Norsk institutt for Luftforskning (Norwegian Institute for Air Research).
Values are converted to the US EPA AQI standard.415
NO2 AQI
-Bangelokka, Drammen, Norway, Norway NO2 (Khí NO2)  measured by NILU - Norsk institutt for Luftforskning (Norwegian Institute for Air Research).
Values are converted to the US EPA AQI standard.119
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Bangelokka, Drammen, Norway, Norway  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1012
Áp suất không khí
-Bangelokka, Drammen, Norway, Norway  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9901004
Độ ẩm
-Bangelokka, Drammen, Norway, Norway  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).8495
Gió
-Bangelokka, Drammen, Norway, Norway  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).18

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Bangelokka, Drammen, Norway, Norway no data - t4, 28 tháng 9 2022 12:00

Air Quality Data provided by NILU - Norsk institutt for Luftforskning (Norwegian Institute for Air Research) (luftkvalitet.nilu.no)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.