Ô nhiễm không khí tại A2 Nassaulaan, Maastricht: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của A2 Nassaulaan, Maastricht: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực A2 Nassaulaan, Maastricht
17
Tốt
Cập nhật ngày thứ Ba 15
Nhiệt độ.: 2°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
17A2 Nassaulaan, Maastricht PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.
Values are converted to the US EPA AQI standard.559
PM10 AQI
6A2 Nassaulaan, Maastricht PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.
Values are converted to the US EPA AQI standard.122
NO2 AQI
5A2 Nassaulaan, Maastricht NO2 (Khí NO2) measured by RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.
Values are converted to the US EPA AQI standard.216
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
2A2 Nassaulaan, Maastricht t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).17
Áp suất không khí
1011A2 Nassaulaan, Maastricht p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9931017
Độ ẩm
83A2 Nassaulaan, Maastricht h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).7988
Gió
1A2 Nassaulaan, Maastricht w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).05

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí A2 Nassaulaan, Maastricht Tốt - t3, 28 tháng 11 2023 15:00

Air Quality Data provided by RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (luchtmeetnet.nl)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.