Ô nhiễm không khí tại Chitwan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Chitwan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Chitwan
-
no data
-
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Chitwan, Nepal  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2534
Áp suất không khí
-Chitwan, Nepal  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10101016
Độ ẩm
-Chitwan, Nepal  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).68100
Gió
-Chitwan, Nepal  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).01

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Chitwan, Nepal no data - t5, 1 tháng 1 1970 09:00

Air Quality Data provided by the Government of Nepal, Ministry of Population and Environment, Department of Environment Air Quality Monitoring (pollution.gov.np)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.