Ô nhiễm không khí tại San Nicolás, Nuevo Leon: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của San Nicolás, Nuevo Leon: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực San Nicolás, Nuevo Leon
46
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 9
Nhiệt độ.: 9°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
46San Nicolás, Nuevo Leon, Mexico PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Gobierno del Estado de Nuevo León, México
 • INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.3482
PM10 AQI
23San Nicolás, Nuevo Leon, Mexico PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Gobierno del Estado de Nuevo León, México
 • INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.2173
O3 AQI
7San Nicolás, Nuevo Leon, Mexico O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Gobierno del Estado de Nuevo León, México
 • INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.628
NO2 AQI
25San Nicolás, Nuevo Leon, Mexico NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Gobierno del Estado de Nuevo León, México
 • INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.725
SO2 AQI
6San Nicolás, Nuevo Leon, Mexico SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Gobierno del Estado de Nuevo León, México
 • INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.47
CO AQI
39San Nicolás, Nuevo Leon, Mexico CO (Khí CO) measured by :
 • Gobierno del Estado de Nuevo León, México
 • INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.3240
Nhiệt độ.
9San Nicolás, Nuevo Leon, Mexico t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).79
Áp suất không khí
1021San Nicolás, Nuevo Leon, Mexico p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10201029
Độ ẩm
82San Nicolás, Nuevo Leon, Mexico h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).7788
Gió
1San Nicolás, Nuevo Leon, Mexico w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).05

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí San Nicolás, Nuevo Leon, Mexico Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 09:00

Air Quality Data provided by the Gobierno del Estado de Nuevo León, México (nl.gob.mx) and INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (sinaica.inecc.gob.mx)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.