Ô nhiễm không khí tại García, Nuevo Leon: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của García, Nuevo Leon: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực García, Nuevo Leon
28
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 7
Nhiệt độ.: 11°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
28García, Nuevo Leon, Mexico PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Gobierno del Estado de Nuevo León, México
 • INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.2871
PM10 AQI
10García, Nuevo Leon, Mexico PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Gobierno del Estado de Nuevo León, México
 • INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.941
O3 AQI
6García, Nuevo Leon, Mexico O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Gobierno del Estado de Nuevo León, México
 • INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.416
NO2 AQI
4García, Nuevo Leon, Mexico NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Gobierno del Estado de Nuevo León, México
 • INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.410
SO2 AQI
4García, Nuevo Leon, Mexico SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Gobierno del Estado de Nuevo León, México
 • INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.45
CO AQI
17García, Nuevo Leon, Mexico CO (Khí CO) measured by :
 • Gobierno del Estado de Nuevo León, México
 • INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1331
Nhiệt độ.
11García, Nuevo Leon, Mexico t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).812
Áp suất không khí
1009García, Nuevo Leon, Mexico p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10091031
Độ ẩm
88García, Nuevo Leon, Mexico h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).8892
Gió
0García, Nuevo Leon, Mexico w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).03

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí García, Nuevo Leon, Mexico Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 07:00

Air Quality Data provided by the Gobierno del Estado de Nuevo León, México (nl.gob.mx) and INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (sinaica.inecc.gob.mx)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.