Ô nhiễm không khí tại Acolman, México: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Acolman, México: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Acolman, México
-
no data
-
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Acolman, México, Mexico  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1227
Áp suất không khí
-Acolman, México, Mexico  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10231028
Độ ẩm
-Acolman, México, Mexico  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1887
Gió
-Acolman, México, Mexico  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).29

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Acolman, México, Mexico no data - t5, 1 tháng 1 1970 09:00

Air Quality Data provided by SINAICA - Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire en Mexico (aire.df.gob.mx) and INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (sinaica.inecc.gob.mx)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.