Ô nhiễm không khí tại Tlaquepaque, Guadalajara: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Tlaquepaque, Guadalajara: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Tlaquepaque, Guadalajara
99
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Tư 21
Nhiệt độ.: 19°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
99Tlaquepaque, Guadalajara, Mexico PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.51152
PM10 AQI
31Tlaquepaque, Guadalajara, Mexico PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1476
O3 AQI
24Tlaquepaque, Guadalajara, Mexico O3 (Ô-zôn) measured by INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.154
SO2 AQI
11Tlaquepaque, Guadalajara, Mexico SO2 (Khí SO2) measured by INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.616
Nhiệt độ.
19Tlaquepaque, Guadalajara, Mexico t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1125
Áp suất không khí
1022Tlaquepaque, Guadalajara, Mexico p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10201028
Độ ẩm
68Tlaquepaque, Guadalajara, Mexico h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3387
Gió
4Tlaquepaque, Guadalajara, Mexico w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).25

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Tlaquepaque, Guadalajara, Mexico Trung bình - t4, 29 tháng 11 2023 21:00

Air Quality Data provided by INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (sinaica.inecc.gob.mx)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.