Ô nhiễm không khí tại Secundaria Leyes de Reforma, Aguascalientes: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Secundaria Leyes de Reforma, Aguascalientes: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Secundaria Leyes de Reforma, Aguascalientes
15
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 2
Nhiệt độ.: 11°C
Current48 giờ quaMinMax
PM10 AQI
15Secundaria Leyes de Reforma, Aguascalientes, Mexico PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.951
NO2 AQI
4Secundaria Leyes de Reforma, Aguascalientes, Mexico NO2 (Khí NO2) measured by INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.412
SO2 AQI
9Secundaria Leyes de Reforma, Aguascalientes, Mexico SO2 (Khí SO2) measured by INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Values are converted to the US EPA AQI standard.29
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
11Secundaria Leyes de Reforma, Aguascalientes, Mexico t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).920
Áp suất không khí
1026Secundaria Leyes de Reforma, Aguascalientes, Mexico p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10241030
Độ ẩm
76Secundaria Leyes de Reforma, Aguascalientes, Mexico h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).34100
Gió
5Secundaria Leyes de Reforma, Aguascalientes, Mexico w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).25

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Secundaria Leyes de Reforma, Aguascalientes, Mexico Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 02:00

Air Quality Data provided by INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (sinaica.inecc.gob.mx)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.