Ô nhiễm không khí tại Klaipėda Šilutės Pl.: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Klaipėda Šilutės Pl.: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Klaipėda Šilutės Pl.
130
Không tốt
cho người nhạy cảm
Cập nhật ngày thứ Năm 17
Nhiệt độ.: -4°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
130Klaipėda Šilutės Pl., Lithuania PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • AAA - Aplinkos Apsaugos Agentūra (Lithuania Environmental Protection Agency
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.8134
PM10 AQI
45Klaipėda Šilutės Pl., Lithuania PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • AAA - Aplinkos Apsaugos Agentūra (Lithuania Environmental Protection Agency
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.350
O3 AQI
5Klaipėda Šilutės Pl., Lithuania O3 (Ô-zôn) measured by :
 • AAA - Aplinkos Apsaugos Agentūra (Lithuania Environmental Protection Agency
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.317
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-4Klaipėda Šilutės Pl., Lithuania t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-11-1
Áp suất không khí
1000Klaipėda Šilutės Pl., Lithuania p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9991006
Độ ẩm
92Klaipėda Šilutės Pl., Lithuania h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).6796
Gió
3Klaipėda Šilutės Pl., Lithuania w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).15

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Klaipėda Šilutės Pl., Lithuania Không tốt cho người nhạy cảm - t5, 30 tháng 11 2023 17:00

Air Quality Data provided by AAA - Aplinkos Apsaugos Agentūra (Lithuania Environmental Protection Agency (gamta.lt) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.