Ô nhiễm không khí tại Al-Rumaithiya: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Al-Rumaithiya: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Al-Rumaithiya
74
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Ba 23
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
55Al-Rumaithiya, Kuwait PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Environmental Monitoring Information System of Kuwait (eMISK).
Values are converted to the US EPA AQI standard.32153
PM10 AQI
74Al-Rumaithiya, Kuwait PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Environmental Monitoring Information System of Kuwait (eMISK).
Values are converted to the US EPA AQI standard.4289
O3 AQI
9Al-Rumaithiya, Kuwait O3 (Ô-zôn) measured by Environmental Monitoring Information System of Kuwait (eMISK).
Values are converted to the US EPA AQI standard.116
NO2 AQI
4Al-Rumaithiya, Kuwait NO2 (Khí NO2) measured by Environmental Monitoring Information System of Kuwait (eMISK).
Values are converted to the US EPA AQI standard.221
SO2 AQI
2Al-Rumaithiya, Kuwait SO2 (Khí SO2) measured by Environmental Monitoring Information System of Kuwait (eMISK).
Values are converted to the US EPA AQI standard.12
CO AQI
1Al-Rumaithiya, Kuwait CO (Khí CO) measured by Environmental Monitoring Information System of Kuwait (eMISK).
Values are converted to the US EPA AQI standard.121
Nhiệt độ.
20Al-Rumaithiya, Kuwait t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1926
Áp suất không khí
1022Al-Rumaithiya, Kuwait p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10141022
Độ ẩm
69Al-Rumaithiya, Kuwait h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5692
Gió
4Al-Rumaithiya, Kuwait w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).04

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Al-Rumaithiya, Kuwait Trung bình - t3, 28 tháng 11 2023 23:00

Air Quality Data provided by the Environmental Monitoring Information System of Kuwait (eMISK) (emisk.org)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.