Ô nhiễm không khí tại Guro-gu, Seoul: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Guro-gu, Seoul: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Guro-gu, Seoul
25
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 0
Nhiệt độ.: -1°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
25Guro-gu, Seoul, South Korea PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템)
 • Seoul Clean Air Pollution Information (서울특별시 기후대기환경정보).
Values are converted to the US EPA AQI standard.17155
PM10 AQI
9Guro-gu, Seoul, South Korea PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템)
 • Seoul Clean Air Pollution Information (서울특별시 기후대기환경정보).
Values are converted to the US EPA AQI standard.975
O3 AQI
23Guro-gu, Seoul, South Korea O3 (Ô-zôn) measured by :
 • South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템)
 • Seoul Clean Air Pollution Information (서울특별시 기후대기환경정보).
Values are converted to the US EPA AQI standard.925
NO2 AQI
9Guro-gu, Seoul, South Korea NO2 (Khí NO2) measured by :
 • South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템)
 • Seoul Clean Air Pollution Information (서울특별시 기후대기환경정보).
Values are converted to the US EPA AQI standard.728
SO2 AQI
3Guro-gu, Seoul, South Korea SO2 (Khí SO2) measured by :
 • South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템)
 • Seoul Clean Air Pollution Information (서울특별시 기후대기환경정보).
Values are converted to the US EPA AQI standard.34
CO AQI
4Guro-gu, Seoul, South Korea CO (Khí CO) measured by :
 • South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템)
 • Seoul Clean Air Pollution Information (서울특별시 기후대기환경정보).
Values are converted to the US EPA AQI standard.47
Nhiệt độ.
-1Guro-gu, Seoul, South Korea t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-19
Áp suất không khí
1025Guro-gu, Seoul, South Korea p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10121025
Độ ẩm
58Guro-gu, Seoul, South Korea h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4395
Gió
3Guro-gu, Seoul, South Korea w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).27
Rain
-Guro-gu, Seoul, South Korea r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).05

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Guro-gu, Seoul, South Korea Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 00:00

Air Quality Data provided by the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr) and the Seoul Clean Air Pollution Information (서울특별시 기후대기환경정보) (cleanair.seoul.go.kr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.