Ô nhiễm không khí tại Golyag-dong, Jeonnam: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Golyag-dong, Jeonnam: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Golyag-dong, Jeonnam
-
no data
Đã cập nhật cn, 19 tháng 2 2023
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Golyag-dong, Jeonnam, South Korea PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.25153
PM10 AQI
-Golyag-dong, Jeonnam, South Korea PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.769
O3 AQI
-Golyag-dong, Jeonnam, South Korea O3 (Ô-zôn) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.234
NO2 AQI
-Golyag-dong, Jeonnam, South Korea NO2 (Khí NO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.677
SO2 AQI
-Golyag-dong, Jeonnam, South Korea SO2 (Khí SO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.224
CO AQI
-Golyag-dong, Jeonnam, South Korea CO (Khí CO) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.313
Nhiệt độ.
-Golyag-dong, Jeonnam, South Korea t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).410
Áp suất không khí
-Golyag-dong, Jeonnam, South Korea p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10151029
Độ ẩm
-Golyag-dong, Jeonnam, South Korea h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5093
Gió
-Golyag-dong, Jeonnam, South Korea w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).07
Rain
-Golyag-dong, Jeonnam, South Korea r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).01

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Golyag-dong, Jeonnam, South Korea no data - cn, 19 tháng 2 2023 08:00

Air Quality Data provided by the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)

Note that the measurements for PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)), PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)), O3 (Ô-zôn), NO2 (Khí NO2), SO2 (Khí SO2) and CO (Khí CO) are taken from the station Gwangyanghang, Jeonnam

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.