Ô nhiễm không khí tại Unam-myeon, Jeonbuk: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Unam-myeon, Jeonbuk: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Unam-myeon, Jeonbuk
55
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Bảy 1
Nhiệt độ.: -1°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
55Unam-myeon, Jeonbuk, South Korea PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.3065
PM10 AQI
18Unam-myeon, Jeonbuk, South Korea PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.820
O3 AQI
24Unam-myeon, Jeonbuk, South Korea O3 (Ô-zôn) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2432
NO2 AQI
4Unam-myeon, Jeonbuk, South Korea NO2 (Khí NO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.36
SO2 AQI
3Unam-myeon, Jeonbuk, South Korea SO2 (Khí SO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.34
CO AQI
3Unam-myeon, Jeonbuk, South Korea CO (Khí CO) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
Nhiệt độ.
-1Unam-myeon, Jeonbuk, South Korea t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-42
Áp suất không khí
1028Unam-myeon, Jeonbuk, South Korea p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10251031
Độ ẩm
76Unam-myeon, Jeonbuk, South Korea h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4482
Gió
1Unam-myeon, Jeonbuk, South Korea w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).03
Rain
-Unam-myeon, Jeonbuk, South Korea r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).00

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Unam-myeon, Jeonbuk, South Korea Trung bình - t7, 2 tháng 12 2023 01:00

Air Quality Data provided by the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.