Ô nhiễm không khí tại Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi
46
Tốt
Cập nhật ngày thứ Sáu 7
Nhiệt độ.: -6°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
46Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi, South Korea PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.978
PM10 AQI
20Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi, South Korea PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1129
O3 AQI
2Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi, South Korea O3 (Ô-zôn) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.228
NO2 AQI
28Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi, South Korea NO2 (Khí NO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.432
SO2 AQI
3Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi, South Korea SO2 (Khí SO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.23
CO AQI
6Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi, South Korea CO (Khí CO) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.26
Nhiệt độ.
-6Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi, South Korea t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-63
Áp suất không khí
1027Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi, South Korea p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10231031
Độ ẩm
59Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi, South Korea h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4179
Gió
2Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi, South Korea w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).17
Rain
-Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi, South Korea r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).05

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Cheolsan-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi, South Korea Tốt - t6, 1 tháng 12 2023 07:00

Air Quality Data provided by the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.