Ô nhiễm không khí tại Gyomun-dong, Guri-si, Gyeonggi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Gyomun-dong, Guri-si, Gyeonggi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Gyomun-dong, Guri-si, Gyeonggi
42
Tốt
Cập nhật ngày thứ Ba 19
Nhiệt độ.: 1°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
42Gyomun-dong, Guri-si, Gyeonggi, South Korea PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.42147
PM10 AQI
16Gyomun-dong, Guri-si, Gyeonggi, South Korea PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1168
O3 AQI
23Gyomun-dong, Guri-si, Gyeonggi, South Korea O3 (Ô-zôn) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.225
NO2 AQI
9Gyomun-dong, Guri-si, Gyeonggi, South Korea NO2 (Khí NO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.635
SO2 AQI
2Gyomun-dong, Guri-si, Gyeonggi, South Korea SO2 (Khí SO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.23
CO AQI
4Gyomun-dong, Guri-si, Gyeonggi, South Korea CO (Khí CO) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.37
Nhiệt độ.
1Gyomun-dong, Guri-si, Gyeonggi, South Korea t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-19
Áp suất không khí
1012Gyomun-dong, Guri-si, Gyeonggi, South Korea p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10011012
Độ ẩm
60Gyomun-dong, Guri-si, Gyeonggi, South Korea h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3994
Gió
3Gyomun-dong, Guri-si, Gyeonggi, South Korea w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).15
Rain
0Gyomun-dong, Guri-si, Gyeonggi, South Korea r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).0100

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Gyomun-dong, Guri-si, Gyeonggi, South Korea Tốt - t3, 28 tháng 11 2023 19:00

Air Quality Data provided by the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.