Ô nhiễm không khí tại Haengsin-dong, Goyang-si, Gyeonggi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Haengsin-dong, Goyang-si, Gyeonggi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Haengsin-dong, Goyang-si, Gyeonggi
63
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Bảy 9
Nhiệt độ.: -5°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
63Haengsin-dong, Goyang-si, Gyeonggi, South Korea PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.563
PM10 AQI
32Haengsin-dong, Goyang-si, Gyeonggi, South Korea PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.935
O3 AQI
1Haengsin-dong, Goyang-si, Gyeonggi, South Korea O3 (Ô-zôn) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.027
NO2 AQI
36Haengsin-dong, Goyang-si, Gyeonggi, South Korea NO2 (Khí NO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.640
SO2 AQI
8Haengsin-dong, Goyang-si, Gyeonggi, South Korea SO2 (Khí SO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.69
CO AQI
6Haengsin-dong, Goyang-si, Gyeonggi, South Korea CO (Khí CO) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.37
Nhiệt độ.
-5Haengsin-dong, Goyang-si, Gyeonggi, South Korea t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-110
Áp suất không khí
1028Haengsin-dong, Goyang-si, Gyeonggi, South Korea p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10271032
Độ ẩm
81Haengsin-dong, Goyang-si, Gyeonggi, South Korea h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3892
Gió
1Haengsin-dong, Goyang-si, Gyeonggi, South Korea w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).03
Rain
-Haengsin-dong, Goyang-si, Gyeonggi, South Korea r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).00

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Haengsin-dong, Goyang-si, Gyeonggi, South Korea Trung bình - t7, 2 tháng 12 2023 09:00

Air Quality Data provided by the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.