Ô nhiễm không khí tại Jungang-dong, Wonju-si, Gangwon: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Jungang-dong, Wonju-si, Gangwon: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Jungang-dong, Wonju-si, Gangwon
85
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Bảy 13
Nhiệt độ.: 0°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
85Jungang-dong, Wonju-si, Gangwon, South Korea PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1387
PM10 AQI
35Jungang-dong, Wonju-si, Gangwon, South Korea PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1238
O3 AQI
14Jungang-dong, Wonju-si, Gangwon, South Korea O3 (Ô-zôn) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.428
NO2 AQI
14Jungang-dong, Wonju-si, Gangwon, South Korea NO2 (Khí NO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.546
SO2 AQI
5Jungang-dong, Wonju-si, Gangwon, South Korea SO2 (Khí SO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.37
CO AQI
6Jungang-dong, Wonju-si, Gangwon, South Korea CO (Khí CO) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.49
Nhiệt độ.
0Jungang-dong, Wonju-si, Gangwon, South Korea t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-72
Áp suất không khí
1026Jungang-dong, Wonju-si, Gangwon, South Korea p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10251029
Độ ẩm
56Jungang-dong, Wonju-si, Gangwon, South Korea h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2681
Gió
1Jungang-dong, Wonju-si, Gangwon, South Korea w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).03
Rain
-Jungang-dong, Wonju-si, Gangwon, South Korea r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).00

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Jungang-dong, Wonju-si, Gangwon, South Korea Trung bình - t7, 2 tháng 12 2023 13:00

Air Quality Data provided by the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.