Ô nhiễm không khí tại Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon
-
no data
Đã cập nhật t5, 6 tháng 7 2023
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon, South Korea PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.599
PM10 AQI
-Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon, South Korea PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.248
O3 AQI
-Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon, South Korea O3 (Ô-zôn) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2383
NO2 AQI
-Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon, South Korea NO2 (Khí NO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.210
SO2 AQI
-Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon, South Korea SO2 (Khí SO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
CO AQI
-Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon, South Korea CO (Khí CO) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.37
Nhiệt độ.
-Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon, South Korea t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2331
Áp suất không khí
-Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon, South Korea p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9901002
Độ ẩm
-Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon, South Korea h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5196
Gió
-Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon, South Korea w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).04
Rain
-Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon, South Korea r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).147

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon, South Korea no data - t5, 6 tháng 7 2023 11:00

Air Quality Data provided by the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.