Ô nhiễm không khí tại Yesangun, Chungnam: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Yesangun, Chungnam: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Yesangun, Chungnam
42
Tốt
Cập nhật ngày thứ Sáu 11
Nhiệt độ.: -0°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
42Yesangun, Chungnam, South Korea PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.553
PM10 AQI
18Yesangun, Chungnam, South Korea PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.819
O3 AQI
20Yesangun, Chungnam, South Korea O3 (Ô-zôn) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.827
NO2 AQI
12Yesangun, Chungnam, South Korea NO2 (Khí NO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.322
SO2 AQI
5Yesangun, Chungnam, South Korea SO2 (Khí SO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.45
CO AQI
4Yesangun, Chungnam, South Korea CO (Khí CO) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
Nhiệt độ.
-0Yesangun, Chungnam, South Korea t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-57
Áp suất không khí
1028Yesangun, Chungnam, South Korea p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10231032
Độ ẩm
52Yesangun, Chungnam, South Korea h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4788
Gió
2Yesangun, Chungnam, South Korea w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).14
Rain
-Yesangun, Chungnam, South Korea r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).01

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Yesangun, Chungnam, South Korea Tốt - t6, 1 tháng 12 2023 11:00

Air Quality Data provided by the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.