Ô nhiễm không khí tại Seonggeoeup, Chungnam: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Seonggeoeup, Chungnam: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Seonggeoeup, Chungnam
85
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Bảy 14
Nhiệt độ.: 4°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
85Seonggeoeup, Chungnam, South Korea PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.17109
PM10 AQI
40Seonggeoeup, Chungnam, South Korea PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2655
O3 AQI
23Seonggeoeup, Chungnam, South Korea O3 (Ô-zôn) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.230
NO2 AQI
9Seonggeoeup, Chungnam, South Korea NO2 (Khí NO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.729
SO2 AQI
4Seonggeoeup, Chungnam, South Korea SO2 (Khí SO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.45
CO AQI
2Seonggeoeup, Chungnam, South Korea CO (Khí CO) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.011
Nhiệt độ.
4Seonggeoeup, Chungnam, South Korea t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-74
Áp suất không khí
1026Seonggeoeup, Chungnam, South Korea p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10261029
Độ ẩm
63Seonggeoeup, Chungnam, South Korea h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4092
Gió
1Seonggeoeup, Chungnam, South Korea w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).04
Rain
-Seonggeoeup, Chungnam, South Korea r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).01

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Seonggeoeup, Chungnam, South Korea Trung bình - t7, 2 tháng 12 2023 14:00

Air Quality Data provided by the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.