Ô nhiễm không khí tại Inju-myeon, Chungnam: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Inju-myeon, Chungnam: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Inju-myeon, Chungnam
46
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 23
Nhiệt độ.: -2°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
46Inju-myeon, Chungnam, South Korea PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.30122
PM10 AQI
24Inju-myeon, Chungnam, South Korea PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1075
O3 AQI
28Inju-myeon, Chungnam, South Korea O3 (Ô-zôn) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.228
NO2 AQI
7Inju-myeon, Chungnam, South Korea NO2 (Khí NO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.532
SO2 AQI
5Inju-myeon, Chungnam, South Korea SO2 (Khí SO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.37
CO AQI
4Inju-myeon, Chungnam, South Korea CO (Khí CO) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.37
Nhiệt độ.
-2Inju-myeon, Chungnam, South Korea t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-37
Áp suất không khí
1028Inju-myeon, Chungnam, South Korea p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10161028
Độ ẩm
86Inju-myeon, Chungnam, South Korea h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).44100
Gió
9Inju-myeon, Chungnam, South Korea w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).19

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Inju-myeon, Chungnam, South Korea Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 23:00

Air Quality Data provided by the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.