Ô nhiễm không khí tại Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan
42
Tốt
Cập nhật ngày thứ Sáu 8
Nhiệt độ.: 0°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
42Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan, South Korea PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1380
PM10 AQI
18Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan, South Korea PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.941
O3 AQI
11Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan, South Korea O3 (Ô-zôn) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.627
NO2 AQI
23Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan, South Korea NO2 (Khí NO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.536
SO2 AQI
3Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan, South Korea SO2 (Khí SO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
CO AQI
5Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan, South Korea CO (Khí CO) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.45
Nhiệt độ.
0Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan, South Korea t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-19
Áp suất không khí
1024Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan, South Korea p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10221027
Độ ẩm
47Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan, South Korea h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1649
Gió
2Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan, South Korea w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).18

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan, South Korea Tốt - t6, 1 tháng 12 2023 08:00

Air Quality Data provided by the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.