Ô nhiễm không khí tại Bugok-dong, Geumjeong-gu, Busan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Bugok-dong, Geumjeong-gu, Busan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Bugok-dong, Geumjeong-gu, Busan
50
Tốt
Cập nhật ngày thứ Sáu 22
Nhiệt độ.: 3°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
50Bugok-dong, Geumjeong-gu, Busan, South Korea PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1780
PM10 AQI
14Bugok-dong, Geumjeong-gu, Busan, South Korea PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.633
O3 AQI
20Bugok-dong, Geumjeong-gu, Busan, South Korea O3 (Ô-zôn) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1728
NO2 AQI
12Bugok-dong, Geumjeong-gu, Busan, South Korea NO2 (Khí NO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.316
SO2 AQI
5Bugok-dong, Geumjeong-gu, Busan, South Korea SO2 (Khí SO2) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.45
CO AQI
4Bugok-dong, Geumjeong-gu, Busan, South Korea CO (Khí CO) measured by South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템).
Values are converted to the US EPA AQI standard.35
Nhiệt độ.
3Bugok-dong, Geumjeong-gu, Busan, South Korea t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-18
Áp suất không khí
1025Bugok-dong, Geumjeong-gu, Busan, South Korea p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10221027
Độ ẩm
34Bugok-dong, Geumjeong-gu, Busan, South Korea h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1649
Gió
3Bugok-dong, Geumjeong-gu, Busan, South Korea w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).18

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Bugok-dong, Geumjeong-gu, Busan, South Korea Tốt - t6, 1 tháng 12 2023 22:00

Air Quality Data provided by the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.