Ô nhiễm không khí tại Katsushika: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Katsushika: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Katsushika
22
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 11
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
1Katsushika PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.195
PM10 AQI
9Katsushika PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.531
O3 AQI
22Katsushika O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.137
NO2 AQI
19Katsushika NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.850
SO2 AQI
2Katsushika SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.22
CO AQI
8Katsushika CO (Khí CO) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.39
Nhiệt độ.
14Katsushika t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).922
Áp suất không khí
1010Katsushika p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9981012
Độ ẩm
54Katsushika h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3895
Gió
2Katsushika w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).04

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Katsushika Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 11:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局) (kankyo.metro.tokyo.lg.jp)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.