Ô nhiễm không khí tại Jinhua: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Jinhua: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Jinhua
119
Không tốt
cho người nhạy cảm
Cập nhật ngày thứ Tư 19
Nhiệt độ.: 22°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
119Jinhua PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户)
 • Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户).
Values are converted to the US EPA AQI standard.76158
PM10 AQI
80Jinhua PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户)
 • Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户).
Values are converted to the US EPA AQI standard.5393
NO2 AQI
50Jinhua NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户)
 • Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1351
SO2 AQI
4Jinhua SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户)
 • Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户).
Values are converted to the US EPA AQI standard.410
CO AQI
8Jinhua CO (Khí CO) measured by :
 • Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户)
 • Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户).
Values are converted to the US EPA AQI standard.416
Nhiệt độ.
22Jinhua t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).623
Áp suất không khí
1004Jinhua p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10021023
Độ ẩm
32Jinhua h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3296
Gió
1Jinhua w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).14
Rain
-Jinhua r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).099

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Jinhua: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.