Ô nhiễm không khí tại City Monitoring Station, Yangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của City Monitoring Station, Yangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực City Monitoring Station, Yangzhou
-
no data
-
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-City Monitoring Station, Yangzhou  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).212
Áp suất không khí
-City Monitoring Station, Yangzhou  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10291033
Độ ẩm
-City Monitoring Station, Yangzhou  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).50100
Gió
-City Monitoring Station, Yangzhou  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).14

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại City Monitoring Station, Yangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.