Ô nhiễm không khí tại Inoyamacho, Kanagawa: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Inoyamacho, Kanagawa: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Inoyamacho, Kanagawa
30
Tốt
Cập nhật ngày thứ Bảy 13
Nhiệt độ.: 15°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
30Inoyamacho, Kanagawa, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kanagawa Prefectural Environmental Science Research Center, Environmental Monitoring Information Division (神奈川県環境科学センター 環境監視情報課).
Values are converted to the US EPA AQI standard.534
PM10 AQI
7Inoyamacho, Kanagawa, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kanagawa Prefectural Environmental Science Research Center, Environmental Monitoring Information Division (神奈川県環境科学センター 環境監視情報課).
Values are converted to the US EPA AQI standard.112
O3 AQI
23Inoyamacho, Kanagawa, Japan O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kanagawa Prefectural Environmental Science Research Center, Environmental Monitoring Information Division (神奈川県環境科学センター 環境監視情報課).
Values are converted to the US EPA AQI standard.136
NO2 AQI
12Inoyamacho, Kanagawa, Japan NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kanagawa Prefectural Environmental Science Research Center, Environmental Monitoring Information Division (神奈川県環境科学センター 環境監視情報課).
Values are converted to the US EPA AQI standard.438
SO2 AQI
3Inoyamacho, Kanagawa, Japan SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kanagawa Prefectural Environmental Science Research Center, Environmental Monitoring Information Division (神奈川県環境科学センター 環境監視情報課).
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
CO AQI
-Inoyamacho, Kanagawa, Japan CO (Khí CO) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kanagawa Prefectural Environmental Science Research Center, Environmental Monitoring Information Division (神奈川県環境科学センター 環境監視情報課).
Values are converted to the US EPA AQI standard.15
Nhiệt độ.
15Inoyamacho, Kanagawa, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).420
Áp suất không khí
1016Inoyamacho, Kanagawa, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10091019
Độ ẩm
35Inoyamacho, Kanagawa, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2594
Gió
2Inoyamacho, Kanagawa, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).06

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Inoyamacho, Kanagawa, Japan Tốt - t7, 2 tháng 12 2023 13:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Kanagawa Prefectural Environmental Science Research Center, Environmental Monitoring Information Division (神奈川県環境科学センター 環境監視情報課) (pref.kanagawa.jp)

Note that the measurement for and CO (Khí CO) are taken from the station Nobacho, Kanagawa

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.