Ô nhiễm không khí tại Suidōchō, Kumamoto-ken: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Suidōchō, Kumamoto-ken: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Suidōchō, Kumamoto-ken
46
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 22
Nhiệt độ.: 11°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
46Suidōchō, Kumamoto-ken, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.3878
PM10 AQI
13Suidōchō, Kumamoto-ken, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.730
O3 AQI
14Suidōchō, Kumamoto-ken, Japan O3 (Ô-zôn) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.338
NO2 AQI
10Suidōchō, Kumamoto-ken, Japan NO2 (Khí NO2) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.318
SO2 AQI
-Suidōchō, Kumamoto-ken, Japan SO2 (Khí SO2) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.23
CO AQI
2Suidōchō, Kumamoto-ken, Japan CO (Khí CO) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.16
Nhiệt độ.
11Suidōchō, Kumamoto-ken, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).717
Áp suất không khí
1018Suidōchō, Kumamoto-ken, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10111020
Độ ẩm
76Suidōchō, Kumamoto-ken, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4392
Gió
1Suidōchō, Kumamoto-ken, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).14
Rain
-Suidōchō, Kumamoto-ken, Japan r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1100

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Suidōchō, Kumamoto-ken, Japan Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 22:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp)

Note that the measurements for NO2 (Khí NO2) and O3 (Ô-zôn) are taken from the station Kyomachi Honcho, Kumamoto

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.